Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lưu hình ảnh nhưng không sử dùng binary trong Odoo

Ảnh đại diện
Hung

Chào các anh/chị và các bạn.

Mình có 1 vấn đề mà chưa có hướng giải quyết các anh/chị và các bạn nào làm qua rồi cho mình giải pháp với cảm ơn.
Vấn đề: minh cần Upload multi image cho product nhưng khi lưu xuống thì giống như bên website xử lý sẽ là lưu hình vào folder và lưu link dẫn đến hình vào DB.
Odoo hiện tại hình ảnh đang được mã xuống thành binary và cần hinh đó thì phải decode nó sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ load hình ảnh.

Cảm ơn .

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ