Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lưu hình ảnh nhưng không sử dùng binary trong Odoo

Ảnh đại diện
Hung

Chào các anh/chị và các bạn.

Mình có 1 vấn đề mà chưa có hướng giải quyết các anh/chị và các bạn nào làm qua rồi cho mình giải pháp với cảm ơn.
Vấn đề: minh cần Upload multi image cho product nhưng khi lưu xuống thì giống như bên website xử lý sẽ là lưu hình vào folder và lưu link dẫn đến hình vào DB.
Odoo hiện tại hình ảnh đang được mã xuống thành binary và cần hinh đó thì phải decode nó sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ load hình ảnh.

Cảm ơn .

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.