Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

luồng đi của dữ liệu

Ảnh đại diện
Huyền Phạm

Bạn có tài liệu nào chi tiết về việc nhập liệu cũng như luồng đi của nguồn dữ liệu không, mình đang nhập liệu nhưng không biết luông đi của nguồn dữ liệu như thế nào. VD như: mình mua hàng về, sau đó nhập hàng vào kho và bán hàng ra, đã làm hóa đơn và thanh toán hóa đơn đó bẳng tiền mặt nhưng khi vào Sổ tiền thì không tiền hiện lên, vậy mình phải làm thao tác gì nữa thì tiền mặt mới có trong sổ vậy

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Việc hạch toán được thực hiện thông qua các Bút toán sổ nhật ký. Bạn có thể tạo các bút toán thủ công (tương tự như cách làm ở các phần mềm kế toán) hoặc bạn có thể cấu hình để phần mềm hạch toán toán tự động.

Với việc hạch toán tự động thì mọi giao dịch thu/chi của bạn cần phải đi qua hoá đơn. Khi bạn xác nhận hoá đơn thì phần mềm sẽ tự hạch toán vào hệ thống kế toán. Khi bạn ghi nhận thanh toán thì phần mềm cũng tự hạch toán. Nếu bạn thiết lập tự động định giá tồn kho theo thời gian thực thì hệ thống cũng tự hạch toán mỗi khi bạn xuất/nhập kho.

Xem & Phân tích số liệu thì bạn có thể truy vấn vào các menu trong menu Báo cáo.

Các Luồng công việc (workflow) thì được định nghĩa thông qua menu Thiết lập > Kỹ thuật > Luồng công việc > Luồng công việc. Đính kèm là minh hoạ workflow mặc định của chu trình bán hàng (từ lúc chào giá đến lúc kết thúc giao hàng)

Luồng đi của dữ liệu trong hệ thống ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.