Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

Lỗi truy cập Tồn kho nhà cung cấp

Khi xem Nhà cung cấp/ Tồn kho nhà cung cấp/ Hóa đơn nhà cung cấp thì báo lỗi nhé.
Các bạn fix lại hộ.
Trân trọng.

Lỗi truy cập Tồn kho nhà cung cấp_ERP

Lỗi truy cập Tồn kho nhà cung cấp_ERP

Lỗi truy cập Tồn kho nhà cung cấp_ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Lỗi đã được khắc phục!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Leo Tran
Bài trả lời tốt nhất

Đây đúng là lỗi, cảm ơn bác đã thông báo. ERPOnline sẽ fix lỗi này trong thời gian sớm nhất.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ