Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

Lỗi truy cập Tồn kho nhà cung cấp

Khi xem Nhà cung cấp/ Tồn kho nhà cung cấp/ Hóa đơn nhà cung cấp thì báo lỗi nhé.
Các bạn fix lại hộ.
Trân trọng.

Lỗi truy cập Tồn kho nhà cung cấp_ERP

Lỗi truy cập Tồn kho nhà cung cấp_ERP

Lỗi truy cập Tồn kho nhà cung cấp_ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Lỗi đã được khắc phục!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Đây đúng là lỗi, cảm ơn bác đã thông báo. ERPOnline sẽ fix lỗi này trong thời gian sớm nhất.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.