Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi "Tổng tiền mã hoá không khớp tổng tiền tính toán" khi xác nhận hoá đơn NCC

Ảnh đại diện
Coffee One

Hi members,

Mấy hôm rồi mình có chỉnh sửa Odoo nhà mình để kích hoạt thêm một số tính năng. Mọi thứ có vẻ vẫn hoạt động tốt ngoại trừ hoá đơn nhà cung cấp gặp lỗi khi xác nhận.

Bad total!
Vui lòng xác nhận giá của hoá đơn này!
Tổng tiền được mã hoá không khớp với tổng tiền được tính toán.
Dò mãi mà không biết tại sao, các bác cứu với!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Bạn vào Thiết lập > Cấu hình > Kế toán và bỏ chọn tính năng "Kiểm tra tổng tiền trên hóa đơn Nhà cung cấp" (như minh hoạ đính kèm) xem sao.

Kiểm tra tổng tiền trên hóa đơn Nhà cung cấp_ERP

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Ra thế, cám ơn bạn! Mà cái chức năng này để làm gì thế nhỉ?