Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi ở mỗi user - khi bấm vào đơn hàng mua hoặc bán bất kỳ

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Sáng này bên mình xuất hiện lỗi như hình đính kèm - user nào cũng bị từ admin đến user bán hàng bình thường. Và lỗi xuất hiện khi bấm vào đơn hàng mua hoặc bán bất kỳ.

Ở đơn hàng mua thì bị lỗi về stock_move
Ở đơn hàng bán thì bị lỗi về stock_picking như hình
Khi đóng POS cũng bị lỗi về stock_picking

Nhờ mọi người hỗ trợ giúp mình với ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Best Answer

Tớ vừa fix rồi. Thảo thử lại xem được chưa.
Nếu chưa được thì tìm đến module to_warehouse_imp và nâng cấp nó là được.

3 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

ôi cám ơn David nhiều ^_^
Có David ra tay là ổn hết :D

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

^_^

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Cái này là do một tính năng mới thêm vào, ý tưởng từ một bác Giám đốc của một doanh nghiệp đang xài ERPOnline:
1. Bổ sung một trường ngày giao/nhận thực tế ở Stock Picking
2. Tự động tính độ lệch giữa ngày giao/nhận và ngày ghi nhận vào phần mềm

Số liệu này có thể dùng làm KPI để đánh giá nhân viên (cho Gamification đo tự động), tránh trường hợp hàng giao/nhận lâu rồi mà không thèm nhập vào phần mềm.

0
Best Answer
Hồ Phương Thảo viết:

Thảo mới phát hiện thêm 1 lỗi nữa là khi tạo lệnh sản xuất, đến bước hoàn thành bấm "Đánh dấu hoàn thành" bị báo lỗi là:

You cannot cancel a move move having already consumed material

như hình đính kèm

David fix lỗi giúp Thảo nhé ^^
Cảnh báo trên xảy ra khi gặp tình huống sau
  1. Hoặc là Thảo đang huỷ một lệnh sản xuất mà có Stock Move dở dang, có tiêu thụ nguyên vật liệu thô rồi
  2. Hoặc Thảo bấm nút Hoàn thành nhưng có một số tiêu thụ/thành phẩm chưa vào sổ kho. Cần Bấm nút Vào sổ kho để ghi nhận tiêu thụ nguyên vật liệu thô và tạo ra thành phẩm trước.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Thảo mới phát hiện thêm 1 lỗi nữa là khi tạo lệnh sản xuất, đến bước hoàn thành bấm "Đánh dấu hoàn thành" bị báo lỗi là:

You cannot cancel a move move having already consumed material

như hình đính kèm

David fix lỗi giúp Thảo nhé ^^

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.