Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi không lập được đơn hàng PO

Ảnh đại diện
Đoàn Hồng

Chuyên gia cho em lỗi không lập được đơn hàng lỗi tại đâu? (File ảnh đính kèm)

Loi-khong-tao-duoc-don-hang

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Theo thông báo lỗi thì có vẻ nó liên quan đến module delivery. Bạn thử để nghị bạn admin của hệ thống của bận nâng cấp thử module delivery xem sao.
Nếu vận không được, vui lòng nhắn tin thông tin đăng nhập tài khoản admin cho mình, team kỹ thuật bên mình sẽ điều tra và xử lý.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.