Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi không lập được đơn hàng PO

Ảnh đại diện
Đoàn Hồng

Chuyên gia cho em lỗi không lập được đơn hàng lỗi tại đâu? (File ảnh đính kèm)

Loi-khong-tao-duoc-don-hang

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Theo thông báo lỗi thì có vẻ nó liên quan đến module delivery. Bạn thử để nghị bạn admin của hệ thống của bận nâng cấp thử module delivery xem sao.
Nếu vận không được, vui lòng nhắn tin thông tin đăng nhập tài khoản admin cho mình, team kỹ thuật bên mình sẽ điều tra và xử lý.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ