Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi khi xác nhận hóa đơn của đơn bán ( sau khi đã thay đổi giá bán của Hóa đơn so với giá Đơn bán)

Hi all,

Sau khi mình tạo đơn bán và xác nhận
Rồi vào phần hóa đơn sửa lại giá bán để xuất hóa đơn thì gặp lỗi như file đính kèm

Thanks
Hoa

Tao-don-ban

Tao-don-ban

Canh-bao-loi-cua-he-thong

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Best Answer

Thank all

Đã được xử lý
và thấy phần compute

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.