Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi khi thêm search view vào report statistics

Chào mọi người,

Nhờ mọi người chỉ giúp khắc phục sự cố như sau:

1. Mình tạo ra 1 trường tên là "sale advisor" trong module "report.pos.order"
2. Sau đó vào edit search view trong module "report.pos.order" với câu lệnh như sau: để hiện ra trường "sale advisor". Mục đích để thống kê báo cáo với trường "sale advisor". Trường này thuộc kiểu many2one.
3. Mình thấy trường này đã hiện ra trong mục search rồi nhưng khi chọn vào nó thì nó hiện ra lỗi như hình.

Mình không biết xử lý sao, mong chuyên gia và mọi người giúp đỡ.

Thank you.

1

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Đối tượng report.pos.order truy vấn dữ liệu bằng SQL và không tạo table trong cơ sở dữ liệu nên bạn không thêm trường vào đối tượng này được.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.