Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi khi thêm người dùng mới

Ảnh đại diện
Dzung Hoang

Sáng nay bị, mình dùng server VN.

Loi_ThemNguoiDungMoi

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Dzung Hoang
Best Answer

Như trước chưa đổi gì

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear anh Dũng,

Với lỗi này em cần truy cập vào hệ thống của anh để kiểm tra. Vì vậy, anh vui lòng gửi giúp em thông tin đăng nhập ERP của tài khoản admin vào phần Odoo của bạn (xem hình đính kèm). Em sẽ thông báo với anh ngay khi có kết quả.

Thân ái!

Odoo_cua_ban

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.