Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi khi thêm người dùng mới

Ảnh đại diện
Dzung Hoang

Sáng nay bị, mình dùng server VN.

Loi_ThemNguoiDungMoi

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Dzung Hoang
Bài trả lời tốt nhất

Như trước chưa đổi gì

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Bài trả lời tốt nhất

Dear anh Dũng,

Với lỗi này em cần truy cập vào hệ thống của anh để kiểm tra. Vì vậy, anh vui lòng gửi giúp em thông tin đăng nhập ERP của tài khoản admin vào phần Odoo của bạn (xem hình đính kèm). Em sẽ thông báo với anh ngay khi có kết quả.

Thân ái!

Odoo_cua_ban

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ