Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi khi tạo landed cost cho dịch chuyển kho

Đây là landed cost Hoa tạo

và thông báo lõi khi tính toán để lưu

Landed_cost1

Giatritonkho1

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Có thể một line nào đó trong phiếu xuất nhập kho (stock picking) của bạn có sản phẩm được cấu hình chưa phù hợp cho chức năng này.
Landed cost chỉ khả dụng đối với các sản phẩm được cấu hình định giá tự động (tự hạch toán kế toán khi dịch chuyển kho) và sử dụng phương thức giá vốn Thực tế. Để có thể cấu hình sản phẩm cho phép định giá tự động thì Kiểu sản phẩm phải là kiểu Có thể lưu trữ.
Tóm lại, sản phẩm phải được cấu hình với 3 tiêu chí như ở 3 hình đính kèm dưới đây là thì mới áp dụng được landed cost.

Selection

Selection

Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Hi anh David ,

Hoa đã làm theo hướng dẫn và có thể tính toán dược valuation, nhưng khi lưu những thông tinh đã tạo thì báo lỗi liên quan kế toán

XacNhan_LandedCosts

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Huỳnh Tú Hoa viết:
Hi anh David ,

Hoa đã làm theo hướng dẫn và có thể tính toán dược valuation, nhưng khi lưu những thông tinh đã tạo thì báo lỗi liên quan kế toán

Cái này là do chưa cho phần mềm biết khi xuất nhập kho đối với sản phẩm này thì hạch toán vào tài khoản nào. Do đó, khi xuất/nhập kho nó gây ra lỗi đó.

Để phần mềm tự động hạch toán thì bạn cần phải cấu hình tài khoản kế toán cho sản phẩm hoặc cho nhóm sản phẩm mà chứa nó. Trong trường hợp dịch chuyển kho sang các địa điểm có kiểu là kiểu Kiểm kê hoăc kiểu Sản xuất thì nó có thêm ảnh hưởng bởi tài khoản được thiết lập ở địa điểm kho đó.


Cách làm hiệu quả là tạo nhóm sản phẩm rồi đưa sản phẩm vào nhóm thì ít phải cấu hình hơn là làm riêng cho từng sản phẩm. Đối với các địa điểm kho ảo phục vụ tiêu thụ nguyên vật liệu thô và tạo ra thành phẩm, hoặc các địa điểm phục vụ mục đích kiểm soát mất mát/dôi dư thì cần hạch toán trên địa điểm kho luôn.


Có thể tham khảo một cách cấu hình kế toán theo bộ đính kèm dưới đây:

Selection

Selection

Selection

Selection

Selection

Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.