Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi khi in hóa đơn trong bán hàng

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Thảo bị lỗi như thế này khi in ở các máy có tài khoản thường. Chỉ có mỗi tài khoản admin thì vẫn in được bình thường.

16683523

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Mấy máy đó Thảo thử:
1. Nâng cấp trình duyệt lên phiên bản mới nhất.
2. Xoá cache trình duyệt

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ