Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi khi chọn Thanh Toán qua Ngân hàng

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Lỗi khi chọn Thanh Toán qua Ngân hàng thì xuất hiện lỗi như thế này

Mọi người hướng dẫn mình cách fix với ạ.

Cám ơn mọi người nhiều.

ketoan-canhbao

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Tài khoản kế toán gắn với cái sổ nhật ký ngân hàng đó bị đánh dấu lỗi thời. Bạn vào sổ đó, đổi sang tài khoản khác là OK

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ