Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi khi cài đặt thêm module?

Ảnh đại diện
vi_mart

Khi tôi vào ứng dụng chọn c1 ứng dụng bất kỳ để cài đặt thì thấy báo lỗi vậy, và ko cặt đặt đc module nào cả? Hệ thống báo lỗi sever odoo là sao vậy

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Minh
Best Answer

Cài module nào cũng bị hết ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn cài module nào thì bị như vậy?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.