Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Lỗi import (UTF-8) trong Openerp 7

Ảnh đại diện
david

Chào ACE,
Vừa rồi khi thực hiện chức năng import CSV vào Openerp 7, mình bị báo lỗi như sau:
Import preview failed due to: 'utf8' codec can't decode byte 0xe1 in position 1: invalid continuation byte. The issue is usually an incorrect file encoding.
Encode của excel trong chức năng Web Options(khi save as lại file csv chọn Tool/Web Options) của mình là UTF8
Giúp mình sửa lỗi với.
Thân chào, chúc buổi sáng tốt lành.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Microsoft là một hãng không friendly với các chuẩn mở. Do đó, nếu đã xài những thứ mở thì nên chia tay với các sản phẩm của Microsoft.
Với trường hợp Import vào OpenERP sử dụng định dạng CSV, hãy dùng OpenOffice Calc hoặc LibreOffice Calc.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

OK, Thanks all ACE.

0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Chào ACE,
Vừa rồi khi thực hiện chức năng import CSV vào Openerp 7, mình bị báo lỗi như sau:
Import preview failed due to: 'utf8' codec can't decode byte 0xe1 in position 1: invalid continuation byte. The issue is usually an incorrect file encoding.
Encode của excel trong chức năng Web Options(khi save as lại file csv chọn Tool/Web Options) của mình là UTF8
Giúp mình sửa lỗi với.
Thân chào, chúc buổi sáng tốt lành.
Bạn không nên dùng Excel để save as thành csv, mình toàn dùng LibreOffice để save as thành csv và đều import thành công.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.