Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Lỗi import (UTF-8) trong Openerp 7

Ảnh đại diện
david

Chào ACE,
Vừa rồi khi thực hiện chức năng import CSV vào Openerp 7, mình bị báo lỗi như sau:
Import preview failed due to: 'utf8' codec can't decode byte 0xe1 in position 1: invalid continuation byte. The issue is usually an incorrect file encoding.
Encode của excel trong chức năng Web Options(khi save as lại file csv chọn Tool/Web Options) của mình là UTF8
Giúp mình sửa lỗi với.
Thân chào, chúc buổi sáng tốt lành.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Microsoft là một hãng không friendly với các chuẩn mở. Do đó, nếu đã xài những thứ mở thì nên chia tay với các sản phẩm của Microsoft.
Với trường hợp Import vào OpenERP sử dụng định dạng CSV, hãy dùng OpenOffice Calc hoặc LibreOffice Calc.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

OK, Thanks all ACE.

0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Bài trả lời tốt nhất
Chào ACE,
Vừa rồi khi thực hiện chức năng import CSV vào Openerp 7, mình bị báo lỗi như sau:
Import preview failed due to: 'utf8' codec can't decode byte 0xe1 in position 1: invalid continuation byte. The issue is usually an incorrect file encoding.
Encode của excel trong chức năng Web Options(khi save as lại file csv chọn Tool/Web Options) của mình là UTF8
Giúp mình sửa lỗi với.
Thân chào, chúc buổi sáng tốt lành.
Bạn không nên dùng Excel để save as thành csv, mình toàn dùng LibreOffice để save as thành csv và đều import thành công.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ