Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi import dữ liệu khi làm internal transfer

Chào chuyên gia,

Nhờ chuyên gia hỗ trợ mình template khi import danh sách các sản phẩm khi làm internal transfer. Mặc dù mình đã làm đủ cách nhưng hệ thống vẫn không cho import vì báo lỗi. (Missing required value for the field 'Source Location Zone' (location_id) between rows 2 and 3- Mặc dù cái Source location zone đã được điền đầy đủ)

Chân thành.

Untitled

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Bạn mới điền locations cho stock picking. Cần phải điền location cho từng stock move của picking tương ứng.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ