Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi hiển thị Public product categories

Ảnh đại diện
nguyen dang

Chào A/C, em gặp lỗi trong Sales > Product Categories & attributes > Public Product Categories như sau:
+ Em kéo thả các mục category để sắp xếp theo thứ tự mong muốn, trình tự sequence của các mục có thay đổi nhưng khi em F5 load lại trang thì sự sắp xếp lại về lại như lúc ban đầu mặc dù trình tự sequence đã thay đổi.
+ Em nhấn nút create tạo một category mới thì báo lỗi:

File "/opt/odoo/80/openerp/models.py", line 4673, in _search
query = self._where_calc(cr, user, args, context=context)
File "/opt/odoo/80/openerp/api.py", line 268, in wrapper
return old_api(self, *args, **kwargs)
File "/opt/odoo/80/openerp/models.py", line 4484, in _where_calc
e = expression.expression(cr, user, domain, self, context)
File "/opt/odoo/80/openerp/osv/expression.py", line 662, in __init__
self.parse(cr, uid, context=context)
File "/opt/odoo/80/openerp/osv/expression.py", line 995, in parse
ids2 = to_ids(right, comodel, context)
File "/opt/odoo/80/openerp/osv/expression.py", line 726, in to_ids
return list(value)
TypeError: 'NewId' object is not iterable

Mong được A/C giúp đỡ. Em cảm ơn !

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Dũng
Best Answer

Hi a David Tran,
Em cũng gặp lỗi tương tự trên hệ thống của e tự host. Em đã search tìm cách xử lý nhưng vẫn chưa đc a ạ. A có thể giúp e biết lỗi này là lỗi gì và cách khắc phục như nào được không ạ?
Em cám ơn a ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Có thể đây là một lỗi nội tại trong Odoo. Bạn đang dùng ERPOnline hay tự host?
Nếu bạn đang dùng ERPOnline thì thử làm lại xem còn bị không. Hệ thống bên mình vừa cập nhật một loạt bản vá.
Nếu vẫn bị, bạn vui lòng liên hệ Kỹ thuật và cung cấp thông tin tên miền *.erponline.vn của bạn để bên mình kiểm tra xem sao.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.