Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi domain search

Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt

Mọi người cho em hỏi. Em tạo một view có loại là tree. Khi show lên nó báo lỗi như sau: Error: Unknown field state in domain [["state","not in",["draft"]]].

Em mò mãi mà không biết lỗi ở đâu, có đại ca nào biết chỉ em với. Thanks

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Bài trả lời tốt nhất

Chào Đạt,

Lỗi này là do OpenERP không tìm thấy trường "state" trên view của em. Để khắc phụ lỗi này, em thêm một trường "sate" có thuộc tính invisible="True" vào view mà em muốn hiển thị.

Nếu vẫn không được, em post đoạn code view của em lên đây, anh xem có giúp gì được không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Bài trả lời tốt nhất

Đúng như anh Leo Tran nói, em chèn đoạn code đó vào là chạy ngon lành. Cảm ơn anh rất nhiều

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ