Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi cannot import name fp_str

Ảnh đại diện
Hung

Hiện tại, mình chạy source odoo 8 thì bị lỗi "cannot import name fp_str".
Anh chị nào biết cách khắc phục giúp mình với. Mình không biết phải sửa gì cho nó về bình thường nữa.

error_odoo8

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Phiên bản mới của reportlap phải là

from reportlab.lib.rl_accel import fp_str

Bạn thử nâng cấp reportlab xem.
4 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

mình thử nâng cấp rồi nhưng vẫn còn lỗi đó ak bạn :(

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

reportlab của bạn đang là phiên bản mấy?

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

reportlab 3.3.0

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

ERPOnline đang sử dụng reportlab 3.0.0
Mình cũng chưa thử bản 3.3.0 nên cũng không chắc lắm có phải do bản này bị lỗi không.