Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi cannot import name fp_str

Ảnh đại diện
Hung

Hiện tại, mình chạy source odoo 8 thì bị lỗi "cannot import name fp_str".
Anh chị nào biết cách khắc phục giúp mình với. Mình không biết phải sửa gì cho nó về bình thường nữa.

error_odoo8

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Phiên bản mới của reportlap phải là

from reportlab.lib.rl_accel import fp_str

Bạn thử nâng cấp reportlab xem.
4 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

mình thử nâng cấp rồi nhưng vẫn còn lỗi đó ak bạn :(

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

reportlab của bạn đang là phiên bản mấy?

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

reportlab 3.3.0

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

ERPOnline đang sử dụng reportlab 3.0.0
Mình cũng chưa thử bản 3.3.0 nên cũng không chắc lắm có phải do bản này bị lỗi không.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.