Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lọc và xuất danh sách các contacts của các công ty cùng một tags thì phải làm như nào?

Ảnh đại diện
Hoang Van Cuong

Các công ty trong dữ liệu ERP được phân loại theo tags. Tôi muốn lọc và xuất danh sách các contacts của các công ty cùng một tags thì phải làm như nào?

Cường

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Vì bản thân các contact của anh có thể chứa các tag khác với công ty mà contact thuộc về. Do vậy, nếu không customize thì chắc sẽ không thể giải quyết bài toán này của anh.
Giải pháp như sau:
1. Tạo một trường để lưu trữ các tags khác nhưng ẩn đi không cho người dùng thao tác.
2. Trường này kiểu related để đồng bộ tự động các tag từ công ty sang contacts
3. Khi tìm kiếm thì tìm theo trường này

Cách làm (Cần phải có tài khoản Admin hoặc tài khoản được phân quyền Thiết lập):
1. Kích hoạt chế độ phát triển (vào qua menu Thiết lập)
2. Di chuyển đến menu Thiết lập > Kỹ thuật > Cấu trúc Cơ sở dữ liệu > Model
3. Tìm và mở model có tên res.partner. Xem minh hoạ "Selection_017.png" đính kèm
4. Thêm một trường mới mới vào model này với các thông tin như trong hình đính kèm "Selection_018.png". Sau đó Lưu lại toàn bộ
5. Quay về danh bạ, lúc này anh đã có thể search theo Parent Tags.

Chúc thành công

Selection

Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.