Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Link Thanh toán online cho Đơn bán (SO)

Ảnh đại diện
Alex Nguyen

Xin chào,
Hiện mình đã configure 2 phương thức TT là Paypal và Wire Transfer, nhưng không biết cách gửi payment link sau khi tạo SO hoặc Invoice làm như thế nào. Mọi người tư vấn cho mình với.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Anh làm theo các bước sau

 1. Chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh
 2. Kích hoạt chế độ Nhà phát triển (ở menu Settings có link kích hoạt: Activate the developer mode
 3. Vào menu Settings > Technical > Email > Templates
 4. Tìm đến email template có tên "Sales Order: Send by email" và mở nó ra
 5. Ở tab Content, anh chuyển trình soạn thảo sang chế độ Code view. Xem minh hoạ đính kèm
 6. Selection

 7. Ghi đè nội dung bằng đoạn code sau:
 8. % set doc_name = 'quotation' if object.state in ('draft', 'sent') else 'order' % set is_online = object.require_payment or object.require_signature Dear ${object.partner_id.name} % if object.partner_id.parent_id: (${object.partner_id.parent_id.name}) % endif

  Here is % if ctx.get('proforma') in attachment your pro-forma invoice % else the ${doc_name} ${object.name} % endif % if object.origin: (with reference: ${object.origin}) % endif amounting in ${format_amount(object.amount_total, object.pricelist_id.currency_id)} from ${object.company_id.name}.

  % if is_online and not ctx.get('proforma'):

  View Online Quotation


  (or view attached PDF)


  % endif Do not hesitate to contact us if you have any question.

 9. Dịch nội dung tiếng Việt cho đoạn code nói trên bằng đoạn sau
 10. % set doc_name = 'báo giá' if object.state in ('draft', 'sent') else 'đơn bán' % set is_online = object.require_payment or object.require_signature Dear ${object.partner_id.name} % if object.partner_id.parent_id: (${object.partner_id.parent_id.name}) % endif

  Đây là % if ctx.get('proforma') hoá đơn pro-forma đính kèm theo email này % else ${doc_name} ${object.name} % endif % if object.origin: (liên quan đến: ${object.origin}) % endif có giá trị ${format_amount(object.amount_total, object.pricelist_id.currency_id)} từ ${object.company_id.name}.  % if is_online and not ctx.get('proforma'):

  Xem Báo giá trực tuyến


  (hoặc xem PDF đính kèm)


  % endif Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có bất kỳ câu hỏi hay cần hỗ trợ thêm.

Thử gửi báo giá bằng email cho khách hàng có ngôn ngữ tiếng Anh cũng như khách có ngôn ngữ tiếng Việt để xem kết quả.


Với Invoice, anh vui lòng mở một thread khác để tiện theo dõi hơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Hi anh, cái này đã có, nhưng cái có LINK THANH TOÁN ONLINE sang PayPal / hướng dẫn Wire Transfer thì không có. Hướng dẫn của anh bên trên thì đã có sẵn rồi, chỉ có file pdf đính kèm của SO thôi.

Ở email gửi ra thì không có link thanh toán mà chỉ có link ra customer portal. Tại portal, khách hàng nhìn thấy nút Pay, bấm vào đó thì sẽ hiển thị ra cửa sổ hỏi khách thanh toán bằng phương thức nào.

Link thanh toán trực tiếp từ email thì không logics vì anh có thể có nhiều hơn 1 phương thức thanh toán.


Còn cái Customer Signature để khách hàng click vào link và ký xác nhận (như đơn hàng Odoo hiện tại) thì làm như thế nào, anh hướng dẫn giùm.

Chỉ có một link ra đến portal và ký hoặc thanh toán thôi.


Lưu ý, ở Odoo 12, khi anh gửi email, anh sẽ không nhìn thấy link này. Link này sẽ tự động được chèn vào sau khi anh ấn nút Gửi. Kết quả của email này trông như hình dưới đây

Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Alex Nguyen
Best Answer

Hi anh, cái này đã có, nhưng cái có LINK THANH TOÁN ONLINE sang PayPal / hướng dẫn Wire Transfer thì không có. Hướng dẫn của anh bên trên thì đã có sẵn rồi, chỉ có file pdf đính kèm của SO thôi.

Còn cái Customer Signature để khách hàng click vào link và ký xác nhận (như đơn hàng Odoo hiện tại) thì làm như thế nào, anh hướng dẫn giùm.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Sorry anh Anh Quang, Anh không cần phải làm các bước trên vì thứ này mặc định đã có sẵn ở Odoo rồi.
Nếu anh đã trót sửa rồi thì đây là content gốc:

 1. Tiếng Anh
 2. <div style="margin: 0px; padding: 0px;">
    <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px;">
      % set doc_name = 'quotation' if object.state in ('draft', 'sent') else 'order'
      Dear ${object.partner_id.name}
      % if object.partner_id.parent_id:
        (${object.partner_id.parent_id.name})
      % endif
      <br /><br />
      Here is
      % if ctx.get('proforma')
        in attachment your pro-forma invoice
      % else
        the ${doc_name} <strong>${object.name}</strong>
      % endif
      % if object.origin:
        (with reference: ${object.origin} )
      % endif
      amounting in <strong>${format_amount(object.amount_total, object.pricelist_id.currency_id)}</strong>
      from ${object.company_id.name}.
      <br /><br />
      Do not hesitate to contact us if you have any question.
    </p>
  </div>
  
 3. Tiếng Việt
 4.  <div style="margin: 0px; padding: 0px;">
     <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px;">
     % set doc_name = 'báo giá' if object.state in ('draft', 'sent') else 'đơn bán'
     Dear ${object.partner_id.name}
     % if object.partner_id.parent_id:
       (${object.partner_id.parent_id.name})
     % endif
     <br/><br/>
     Đây là
     % if ctx.get('proforma')
       hoá đơn pro-forma đính kèm theo email này
     % else
       ${doc_name} <strong>${object.name}</strong>
     % endif
     % if object.origin:
       (liên quan đến: ${object.origin} )
     % endif
     có giá trị <strong>${format_amount(object.amount_total, object.pricelist_id.currency_id)}</strong>
     từ ${object.company_id.name}.
     <br/><br/>
     Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay cần thêm trợ giúp.
   </p>
    </div>
  
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.