Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

link dự án mới tới 1 tài khoản quản trị đã có sẵn

Tôi đang có vấn đề này cần giúp. Trong module bán hàng, mình tạo 1 hợp đồng bán hàng, hệ thống sẽ tạo một tài khoản quản trị theo hợp đồng này. Giờ tôi tạo một dự án mới để quản lý việc thực hiện hợp đồng này và muốn link dự án tới cùng tài khoản quản trị của hợp đồng này luôn thì làm như thế nào?

Hiện tại trong khi tạo một dự án mới thì không có chỗ nào để link tới 1 tài khoản quản trị có sẵn. và hệ thống sẽ tạo ra một tài khoản quản trị mới cho dự án mới tạo thành, hoặc tạo ra tài khoản quản trị con.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Trong Odoo có 2 khái niệm có thể làm nhiều người bối rối: Đơn hàng (Sales Order hoặc Purchase Order) với Hợp đồng (Contract).

Contract trong Odoo chính là một tài khoản quản trị với một số tính năng bổ sung để có thể giúp doanh nghiệp tập hợp Sales và Purchase và Timesheet. Rất hữu dụng khi muốn quản lý doanh thu và chi phí của một dự án.

Khi tạo Contract thì Odoo sẽ tự tạo một Dự án (Project). Các Order và Invoice có thể link đến một Contract. Khi bạn tạo Đơn hàng thì nhớ chọn Contract là OK.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.