Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lấy advance search filter condition trên odoo

Chào ACE,

Mình muốn lấy thông tin trên advance search để xuất ra file excel nhưng hiện tại mình không biết làm cách nào để lấy được.
ACE nào biết xin hướng dần thêm cho mình với nha.

advance_search

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Bạn đánh dấu tất cả các row rồi bấm vào nút More để Export

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Mình muốn trong nội dung file excel được export bao gồm điều kiện search. Ví dụ: "Customer contains 'Emart'" như hình đó bạn. Trong code mình không biết lấy điều kiện lọc đó như thế nào?