Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lập trình python kết nối với thiết bị là RS232/TCPip

Ảnh đại diện
david

Chào các ACE,
Mình nghiên cứu và học hỏi các ACE để customize lại OpenERP chủ yếu phục vụ cho nội bộ Công ty của mình.
Hiện tại Công ty có nhiều thiết bị cho phép kết nối từ xa (qua internet) bằng thiết bị RS232/TCPIP. Có ACE nào đã thực hành với thiết bị này bằng python chưa? Có thể cho mình vài lời khuyên được không?
Thanks.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Best Answer

Vậy là mình đoán đùng, bạn cần xem thêm về giao thức ModBus TCP/IP.
Để Python có thể nói "chuyện bằng" ModBus, bạn cần cài thêm pymodbus hoặc/và modbus-tk.
Nếu bạn muốn tích hợp với OpenERP, chỉ cần viết một module giao tiếp với thiết bị bằng Modbus TCP/IP.
Khi nào viết xong thì cho ACE tham khảo mới nhé :D

http://www\.modbus\.org/faq\.php

https://github\.com/bashwork/pymodbus

https://code.google.com/p/modbus-tk/

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Thanks David Tran.
Ok.

0
Ảnh đại diện
david
Best Answer
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Thiết bị ấy là thiết bị gì thế bạn? Quan trọng hơn nữa là nó dùng giao thức gì qua RS232 (MODBus or ??)

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Thiết bị này chủ yếu được kết nối trực tiếp với máy tính qua port RS 232 (khi đó mình thao tác với thiết bị qua phần mềm chuyên dụng hoặc qua Hyper terminal). Vì vậy để thao tác từ xa mình mới dùng thiết bị RS232-TCPIP, ở máy tính của mình phải sử dụng Vitual Com port để giả lập

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.