Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lẫn lộn định vực nguyên vật liệu cũ và mới

Ảnh đại diện
Hân Phạm

Tôi có các định mức nguyên vật liệu đã lỗi thời không sử dụng nữa, tôi không muốn hiển thị lẫn lộn với các định mức còn đang sử dụng. Có cách nào xử lý vấn đề này không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn!

Khi một định mức nguyên vật liệu đã lỗi thời, bạn không muốn sử dụng định mức này nữa, thì tại giao diện của định mức nguyên liệu lỗi thời, bạn chỉ cần chuyển định mức này sang trạng thái Lưu trữ là được.


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ