Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lẫn lộn định vực nguyên vật liệu cũ và mới

Ảnh đại diện
Hân Phạm

Tôi có các định mức nguyên vật liệu đã lỗi thời không sử dụng nữa, tôi không muốn hiển thị lẫn lộn với các định mức còn đang sử dụng. Có cách nào xử lý vấn đề này không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn!

Khi một định mức nguyên vật liệu đã lỗi thời, bạn không muốn sử dụng định mức này nữa, thì tại giao diện của định mức nguyên liệu lỗi thời, bạn chỉ cần chuyển định mức này sang trạng thái Lưu trữ là được.


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.