Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm thế nào để giới hạn sự lựa chọn của Fields selection?

Ảnh đại diện
Nhat Vy

Em có Fields Selection được sử dụng ở menu product với các gía trị:

_CATEGORY_SELECT = [ ('tap','Finished products'),
           ('nvl','Materials'),
           ('lik','Components'),
           ('hth','Item consumption'),
           ('dlk','workwear Supplies periodical'),
           ('dlx','manufacturing workwear'),
           ]

Bây giờ em tạo một menu khác cũng sử dụng object Product, nhưng gía trị selection ở menu này em chỉ cho chọn gía trị 'dlk','dlx'.
Vậy em phải làm sao mới thực hiện được việc này.
Mong nhận được sự giup đỡ của mọi người.
Em xin cảm ơn ạ.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ