Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao Tạo lệnh sản xuất với nhiều sản phẩm cùng lúc

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Làm sao Tạo 1 lệnh sản xuất với nhiều sản phẩm cùng lúc được ạ?

Công ty em có khoảng 400 loại sản phẩm, mỗi ngày thì thành phẩm từ 500 -1000 sản phẩm nhưng số loại thì dao động từ 10-30 loại khác nhau.

Nếu 1 ngày mà ngồi tạo 10-30 cái như vậy thì mất thời gian nhiều quá, có cách nào tạo 1 lệnh sản xuất với nhiều loại sản phẩm hoặc đẩy nhanh quá trình tạo lệnh sản xuất không ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,

Việc tạo 1 lệnh sản xuất cho nhiều sản phẩm không thực hiện được bạn ạ. Tuy nhiên mình hướng dẫn bạn cách tạo tự động lệnh sản xuất hay yêu cầu mua hàng để phẩn mềm tạo tự động cho bạn. Khi nào sản xuất đến đâu chỉ việc ghi nhận theo thực tế.

Bạn tham khảo tài liệu: Tự động đề xuất cung ứng dựa trên quy tắc tồn kho.

Ví dụ: sản xuất sản phẩm A gồm Nguyên liệu A1 và nguyên liệu A2.

- Lúc này trong cấu hình sản phẩm A bạn cần đánh dấu vào ô sản xuất và cung ứng theo nhu cầu (đặc đơn hàng MTO) như bào hướng dẫn trên, tạo cho nó 1 quy tắc tồn kho với số lượng tối thiểu, tối đa và tạo 1 BOM ở phần sản xuất cho sản phẩm A gồm NL A1 cà A2.

- Ở cấu hình sản phẩm cho nguyên liệu A1 và A2, bạn chọn chuỗi cung ừng là Mua và điền tên nhà cung cấp như bài hướng dẫn. Tạo cho mỗi sản phầm này 1 quy tắc tồn kho

- Khi có đơn hàng bán sản phẩm A, phần mềm đồng thời tạo Lệnh sản xuất sản phẩm A và các đơn mua hàng cho nguyên liệu A1 và A2. (Đương nhiên nếu trong kho đã xuống dưới mức tồn kho tối thiểu)

Chúc bạn thành công!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.