Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao set quyền tính lương cho nhân sự?

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Em đã set quyền nhân sự và kế toán cho 1 account, nhưng khi bạn đó bấm vào tính lương thì không tạo phiếu tính lương được? Mà chỉ có quyền admin cao nhất mới có thể tính lương được?

Cho em hỏi vậy phải làm sao để set quyền tính lương cho người khác nhỉ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Chỗ này do module tiền lương có chút vấn đề về bộ quyền mặc định nên nó bị thế. Giải pháp là 1 trong 2 hướng sau:
1. Bạn tự phân quyền lại
2. Bên mình đang điều chỉnh và cải tiến lại phân hệ này, và sẽ cập nhật vào lần cập nhật định kỳ tới (đêm thứ 7 đầu tiên hàng tháng)

Sorry bạn vì sự bất tiện này!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,

Bạn thực hiện lại và chụp giúp mình hình ảnh của cảnh báo nhé!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.