Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

làm sao để thêm 2 giá trị thập phân vào đơn giá mua hàng?

Ảnh đại diện
Leo Cam

Chào các chuyên gia,

mình đang lập phiếu mua hàng (purchase order) bằng đơn vị USD, đã add 2 decimal trong giá trị Accounting, nhưng phần đơn giá vẫn chỉ có 1 và tự động làm tròn, ví dụ giá mình muốn để $6.98 thì cứ bị tự động làm tròn thành $7. Xin hỏi làm cách nào chỉnh được ko?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear Leo Cam,

Trường hợp này sẽ có 2 chỗ bạn cần thiết lập độ chính xác thập phân

  1. Thiết lập cho kế toán: phục vụ cho Tổng tiền (Total) tại menu Thiết lập > Cấu hình > Kế toán (xem hình đính kèm 1)
  2. Thiết lập cho giá sản phẩm: phục vụ cho đơn giá (Unit Price) tại menu Thiết lập > Kỹ thuật > Cấu trúc cơ sở dữ liệu > Độ chính xác thập phân và sửa trường "Chữ số" của bản ghi Product Price thành 2 (xem hình đính kèm 2)


Thân ái

Hình 1 - Account Setting

Hình 2 - Product Setting

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.