Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao để tắt Chat Bot trong Log note?

Ảnh đại diện
Ngô Thu Lan

Mỗi lần mình gửi log note và attach người theo dõi note thì lại có Chat bot automatically đc add vào?
Làm thế nào để loại Chat bot ra khỏi Log note của bên mình?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Mặc định thì Odoo không hành xử như vậy. Có thể cấu hình ở chỗ nào đó đã tạo ra cách hành xử này. Ví dụ, khi bạn tạo một dự án và thêm OdooBot vào danh sách followers thì mọi Nhiệm vụ của dự án này sẽ đều có OdooBot trong danh sách followers.

Để chẩn đoán chính xác hơn, bạn có thể cho biết cụ thể là loại tài liệu nào thì bị như vậy (đơn bán, đơn mua, hoá đơn, nhiệm vụ dự án, v.v.)?

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Mỗi lần mình tạo một đơn bán thì OdooBot lại auto hiện ra trong danh sách follower vậy ạ.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.