Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao để Oodo Bot không auto follow Log note?

Ảnh đại diện
Ngô Thu Lan

Mỗi lần mình input một sản phẩm mới hay một thông tin mới vào ERP thì trong followers lại auto xuất hiện Oodo Bot.
Làm thế nào để tắt Oodo Bot ở phần Log note này?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Trùng nội dung: https://www.erponline.vn/vi/discussions/2790-l%C3%A0m-sao-%C4%91%E1%BB%83-t%E1%BA%AFt-chat-bot-trong-log-note

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.