Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao để kiểm tra đơn hàng điểm bán lẻ trong thông tin khách hàng?

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Làm sao để kiểm tra đơn hàng điểm bán lẻ trong thông tin khách hàng?

Bên Erp có tách biệt phần đơn hàng và điểm bán lẻ, tuy nhiên trong thông tin khách hàng chỉ hiện thông tin của đơn hàng mà không hiện thông tin của đơn hàng trong điểm bán lẻ, vậy thì phải làm sao ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Bài trả lời tốt nhất
Hồ Phương Thảo viết:

Làm sao để kiểm tra đơn hàng điểm bán lẻ trong thông tin khách hàng?

Bên Erp có tách biệt phần đơn hàng và điểm bán lẻ, tuy nhiên trong thông tin khách hàng chỉ hiện thông tin của đơn hàng mà không hiện thông tin của đơn hàng trong điểm bán lẻ, vậy thì phải làm sao ạ?


Chào bạn,

Hiện tại thì Odoo chưa hỗ trợ việc xem đơn hàng điểm bán lẻ trong thông tin khách hàng. Bạn chỉ theo dõi được hoá đơn POS trên form khách hàng. Ngoài ra bạn có thể viết thêm tính năng cho module này. Hoặc có thể xem trực tiếp danh sách đơn hàng trong điểm bán lẻ.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ