Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao để đồng bộ Calendar với Google Calendar?

Mình đã làm hết các bước theo hướng dẫn tại Cài Đặt Tổng Quát, nhưng đến phần này thì:

You should now configure the allowed pages on which you will be redirected. To do it, you need to complete the field "Authorized redirect URI" and set as value (your own domain followed by '/google_account/authentication'):

Tên miền của mình là bgv.erponline.vn/google_account/authentication thì bị lỗi 500 thành ra khi bấm Đồng bộ Calendar với Google thì bị lỗi Error: redirect_uri_mismatch

Nhờ ErpOnline hỗ trợ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Bạn gửi thông tin đăng nhập Odoo và thông tin đăng nhập Email mà bạn định dùng để tích hợp cho mình (nhắn tin trên đây hoặc email đến kỹ thuật cũng đc), mình sẽ setup giúp bạn.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Mình đã gửi rồi nha David