Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao để chống trùng lặp liên hệ theo số điện thoại ạ?

Làm sao để chống trùng lặp liên hệ theo số điện thoại ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Bài trả lời tốt nhất
Hồ Phương Thảo viết:
Làm sao để chống trùng lặp liên hệ theo số điện thoại ạ?
Có vẻ không có cách nào ngoài việc phát triển thêm tính năng này. Hoặc hỏi tác giả module này: https://apps.odoo.com/apps/modules/9.0/crm_duplicates/
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ