Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao để chống trùng lặp liên hệ theo số điện thoại ạ?

Làm sao để chống trùng lặp liên hệ theo số điện thoại ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer
Hồ Phương Thảo viết:
Làm sao để chống trùng lặp liên hệ theo số điện thoại ạ?
Có vẻ không có cách nào ngoài việc phát triển thêm tính năng này. Hoặc hỏi tác giả module này: https://apps.odoo.com/apps/modules/9.0/crm_duplicates/
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.