Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao customize được invoice print ?

Ảnh đại diện
Nguyễn Còn

Mình muốn customize lại invoice của Odoo thì làm thế nào ?
Có module nào hỗ trợ customize hay không ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer
Mình muốn customize lại invoice của Odoo thì làm thế nào ?
Bạn có thể điều chỉnh ở giao diện có tên `report_invoice_document`:
  1. Kích hoạt chế độ phát triển
  2. Vào Thiết lập > Kỹ thuật > Giao diện Người dùng > Giao diện
  3. Tìm giao diện (view) có tên report_invoice_document để điều chỉnh nó

Bạn cần có kiến thức kỹ thuật về Odoo để làm việc này
Có module nào hỗ trợ customize hay không ?
Ấn bản Odoo Enterprise có module Odoo Studio có thể giúp bạn. Ấn bản Odoo Community thì không.
2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Có module nào hỗ trợ chỉnh report_saleorder_document không bạn ?
việc chỉnh code khá phức tạp ?

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Odoo Studio y có thể làm được. Tuy nhiên, nó là một phần của ấn bản Odoo Enterprise. Odoo không bán lẻ module này.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.