Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao ẩn giá vốn sản phẩm ở phần Bán Hàng>Báo Giá và Đơn Hàng cho nhân viên bán hàng

Làm sao ẩn giá vốn sản phẩm ở phần Bán Hàng>Báo Giá và Đơn Hàng cho nhân viên bán hàng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Bạn cài Margins in Sales Orders (sale_margin) thì nó mới hiển thị ra. Có thể gỡ module này ra là được.

Tuy nhiên, thế vẫn chưa triệt để vì người bán vẫn xem được sản phẩm và trên sản phẩm thì có trường giá vốn. Cần xử lý ẩn trường giá vốn ở trên sản phẩm để ẩn đối với nhân viên kinh doanh.
Bạn có thể mở câu hỏi khác cho việc này nếu muốn.

3 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Bạn cài Margins in Sales Orders (sale_margin) thì nó mới hiển thị ra. Có thể gỡ module này ra là được. là gỡ hay cài đặt ở đâu ạ?

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Vào menu Thiết lập > Mô đun > Ứng dụng và tìm đến module có tên "Margins in Sales Orders" rồi bấm vào xem chi tiết. Tại đó sẽ có nút Xoá cài đặt. Bấm nút này đễ gỡ.

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

cám ơn David nhiều nhé, mình đã làm được