Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Kiểm tra tồn kho

Ảnh đại diện
Cao Trang

Chào bạn, Mình mới sử dụng mà tìm mãi không thấy phần xem hàng tồn trên hệ thống. Nhập hàng xong xuôi cũng không thấy gì. Bạn hướng dẫn giúp mình xem ở đâu với?

Thêm nữa, phần nhập hàng và Import-Receipts có gì khác nhau nhỉ. Trên phần nhập hàng có Initial demand với Done là như thế nào hả bạn ?

Thanks

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Chào bạn, Mình mới sử dụng mà tìm mãi không thấy phần xem hàng tồn trên hệ thống. Nhập hàng xong xuôi cũng không thấy gì. Bạn hướng dẫn giúp mình xem ở đâu với?

Bạn vào menu Kho vận > Báo cáo sẽ thấy. Xem minh hoạ dưới đây

Selection

Thêm nữa, phần nhập hàng và Import-Receipts có gì khác nhau nhỉ.

Import-Receipts là kiểu nhận hàng từ Địa điểm thông quan, áp dụng cho các lô hàng nhập khẩu


Trên phần nhập hàng có Initial demand với Done là như thế nào hả bạn?

Initial demand: Nhu cầu ban đầu

Done: Số lượng thực nhận.


Giả sử, bạn đặt mua 100 iPhone thì Initial demand sẽ là 100. Lúc nhà cung cấp mang tới chỉ có 60, bạn nhập 60 vào phần Done rồi Validate. Lúc này phần mềm nhận thấy bạn nhận ít hơn nhu cầu ban đầu, nó sẽ hỏi bạn có muốn tạo Backorder (Phần dở dang) không. Nếu bạn còn tiếp tục nhận 40 cái còn lại, hãy chọn "Tạo phần Dở dang". Nếu bạn và bên cung cấp thoả thuận với nhau chỉ nhận 60 rồi thôi thì bạn không cần tạo phần dở dang nữa. Dĩ nhiên, nếu tạo rồi thì bạn vẫn có thể huỷ nếu thực tế bạn không nhận thêm 40 cái.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.