Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

kiểm tra dữ liệu trong quá trình import

Ảnh đại diện
david

Chào ACE,
Cho mình hỏi: trong Openerp mình có thể kiểm tra dữ liệu trong quá trình thực hiện import được không (kiểm tra dữ liệu khác với chức năng validate của Openerp, sau khi validate xong, thực hiện import. Trong quá trình import, chương trình thực hiện kiểm tra dữ liệu, nếu dữ liệu phù hợp yêu cầu mới thực hiện import, nếu không theo yêu cầu chương trình cảnh báo và denied import )

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn thử cho biết cụ thể hơn về các điều kiện validate xem tớ có idea gì không. Chưa hiểu lắm về nhu cầu cảu bạn.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

giả sử mình import timesheet của nhân viên: nhân viên có thể thực hiện nhiều công tác trong 1 ngày, tuy nhiên chỉ chấp nhận trong điều kiện các timesheet trong ngày đó có giá trị ngày công nhỏ hơn hoặc bằng 1, nếu ngày công trong ngày đó lớn hơn 1 thì không chấp nhận

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.