Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Kiểm tra chuyên cần của nhân viên bằng máy chấm công

Tôi muốn sử dụng máy chấm công để kiểm tra sự hiện diện của nhân viên trong công ty thì phải làm thế nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn,

Để tích hợp sử dụng máy chấm công, bạn có thể cài đặt module to_attendance_device


Sau khi cài đặt thêm module Biometric Attendance Device, menu Máy chấm công sẽ hiện ra thêm trong module Quản lý vào/ra. Tại đây bạn có thể nhập những thông tin kỹ thuật của thiết bị chấm công mà bạn muốn tích hợp và bắt đầu sử dụngBạn lưu ý lưu ý hệ thống hỗ trợ tốt nhất các thiết bị chấm công trên nền tảng ZKTeco:

 • RONALD JACK B3-C

 • ZKTeco K50

 • ZKTeco MA300

 • ZKTeco U580

 • ZKTeco T4C

 • ZKTeco G3

 • RONALD JACK iClock260

 • ZKTeco K40

 • ZKTeco U580

 • iFace402/ID

 • ZKTeco MB20

 • ZKteco IN0A-1

 • Uface 800

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.