Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Kiểm soát nguyên vật liệu chưa đạt tiêu chuẩn

Ảnh đại diện
Thu Lê

Bên tôi mua rất nhiều nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên trong quá trình lưu kho chưa được tốt nên có nhiều nguyên vật liệu không đủ tiêu chuẩn, nhưng khi chỉ lên chuyền sản xuất mới phát hiện ra nên buộc phải loại bỏ. Vậy có cách nào để tôi có thể kiểm soát được số lượng nguyên vật liệu bị loại này không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn!

Với trường hợp của bạn trên ERPOnline bạn thao tác như sau:

 • Bước 1: Tạo lệnh sản xuất với sản phẩm chính


 • Bước 2: Khi sản xuất được một số lượng nhất định thì phát hiện có nguyên vật liệu bị lỗi và cần phải loại bỏ. Bạn ghi nhận trên phần mềm bằng cách click vào nút Phế́ liệu, chọn nguyên vật liệu bị lỗi, chọn số lượng nguyên vật liệu lỗi và̀ ấn Hoàn thành. • Tại đây hệ thống thực hiện 2 dịch chuyển:

  • Với nguyên vật liệu lỗi thì hệ thống sẽ chuyển số lượng nguyên vật liệu này từ địa điểm sản xuất về địa điểm phế liệu.

  • Với nguyên vật liệu còn thiếu sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

   • Trường hợp 1: Số́ lượng nguyên vật liệu trong kho đáp ứng đủ cho sản xuất, thì hệ̣ thống sẽ chuyển số nguyên vật liệu thiếu từ kho sang địa điểm sản xuất.

   • Trường hợp 2: Số́ lượng nguyên vật liệu trong kho không đáp ứng đủ cho sản xuất, thì trên lệnh sản xuất sẽ báo số lượng đã giữ phần nhỏ hơn số lượng cần, lúc này bạn cần cập nhật thêm số lượng nguyên vật liệu về kho và thực hiện tiếp lệnh sản xuất. •  Trong trường hợp bạn muốn xem lại số lượng nguyên vật liệu đã phát sinh của lệnh sản xuất này thì tại giao diện của lệnh sản xuất đó bạn click vào nút Phế liệu.        

  

            Ảnh đại diện
  Huỷ bỏ

  Trả lời của Bạn

  Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.