Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Kiểm soát hàng trong kho trên phần mềm ERPOnline

Ảnh đại diện
Lam Thanh

Tôi thường phải nhập hàng ở nước ngoài và thời gian vận chuyển khá lâu (1 - 2 tháng), chúng tôi đang gặp khó khăn trong quản lý hàng nhập về kho, lúc thì thừa nhiều lúc thì thiếu không có hàng để bán. Phần mềm của các bạn có thể hỗ trợ vấn đề này không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Để quản lý lượng hàng nhập về kho tránh thừa / thiếu hàng và tránh được những rủi ro trong quá trình vận chuyển chậm trễ, Odoo cho phép người dùng thiết lập tồn kho tối thiểu / tối đa, thời gian giao hàng cho sản phẩm và thời gian an toàn cho việc mua hàng. 

Ví dụ: Công ty bạn nhập hàng Sữa Hikid về để bán, và muốn hàng trong kho chỉ ở mức 100 hộp đến 300 hộp. Khi hàng trong kho còn đến 100 hộp thì sẽ đi nhập hàng. Quá trình nhập hàng mất từ 30 đến 60 ngày. Chúng ta sẽ thiết lập như sau:

 1. Thiết lập sản phẩm và tồn kho tối thiểu/ tối đa cho sản phẩm:

  1. Thiết lập sản phẩm:

Vào phân hệ Kho > Dữ liệu gốc > Sản phẩm > Tạo:

 • Tab “Thông tin Tổng quát”:

  • Kiểu sản phẩm: Có thể lưu kho

  • Nhóm sản phẩm: Chọn nhóm cho sản phẩm sữa Hikid.

  • Đơn vị tính:

  • Đơn vị tính mua hàng

 • Tab “Mua hàng”:

  • Add thông tin về các NCC của sản phẩm:

 • Thời gian giao hàng: Thời gian mà NCC có thể giao được hàng cho công ty bạn. Theo như trường hợp này, ở đây sẽ để là 60 ngày.

 • Giá: Giá nhập hàng từ NCC.

 • Tab “Kho vận”:

 • Tuyến cung ứng: Chọn tuyến Mua: Khi trong kho có số lượng dự báo là 100 hộp thì phần mềm sẽ cho sinh ra đơn mua từ NCC đã được thiết lập sẵn.

 • Thời gian giao hàng: Đây là thời gian dự kiến mà bạn mong muốn giao hàng tới tay khách hàng.

 1. Thiết lập tồn kho tối thiểu/ tối đa cho sản phẩm:

Tại form sản phẩm Sữa Hikid > Chọn Quy tắc tái cung ứng > Tạo:

 • Sản phẩm: Phần mềm sẽ tự động cập nhật tên sản phẩm.

 • Số lượng tối thiểu: 100 hộp

 • Số lượng tối đa: 300 hộp.

 • Bội số làm tròn: 4 (vì thường mua sữa theo thùng 4 hộp).

 • Kho hàng: Kho hàng của sản phẩm

 • Địa điểm: Địa điểm lưu trữ sản phẩm.

 • Công ty: mặc định là công ty bạn.

 • Thời gian cần: 60 ngày để nhận được hàng. Khi thiết lập thời gian nhận hàng là 60 ngày ở đây thì khi dự báo trong kho <100 hộp thì phần mềm sẽ lập tức tạo một đơn mua để bổ sung thêm hàng vào kho. Lưu ý: Thời gian để nhận được hàng cần được thiết lập >= thời gian giao hàng của NCC sản phẩm để đơn mua hàng được sinh ra kể từ ngày chạy trình điều độ.

 1. Thiết lập thời gian giao nhận hàng an toàn:

 • Thiết lập Thời gian giao hàng tại form của Nhà cung cấp như trên.

 • Ngoài ra, để tránh tình trạng NCC giao hàng chậm trễ, bạn cũng có thể thiết lập thêm 1 khoảng thời gian an toàn cho tất cả các giao dịch mua hàng tại phần Thiết lập kho vận > Điều độ nâng cao:

 • Thiết lập “Thời gian mua hàng để đảm bảo an toàn”: 3 ngày hoặc tùy theo tính toán và đặc thù của NCC sản phẩm của công ty.

 • Khi thiết lập “Thời gian mua hàng để đảm bảo an toàn” nghĩa là thời gian giao hàng dự kiến sẽ sớm hơn = đúng khoảng thời gian này để đảm bảo NCC không giao hàng chậm.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.