Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Kiểm soát bút toán kế toán

Ảnh đại diện
Hoàng

Cho tôi hỏi về phân hệ kế toán, Là kế toán trưởng công ty thì làm thế nào để tôi biết được:

- Một bút toán mới đã được ai đó tạo ra

- Một bút toán đã được ai đó sửa 

Phần mềm có thông báo được cho tôi về việc thay đổi này không? (qua email, tin nhắn ...)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,

Các phát sinh kế toán trong giải pháp ERPOnline có thể được tạo tự động hoặc tạo thủ công. Để có thể hiểu được luồng vận hành, các quy tắc định khoản các tình huống phát sinh nghiệp vụ hay quy tắc phân quyền xem, tạo, sửa, xóa.. để kiểm soát. Bạn có thể tham khảo một số tài liệu liên quan sau để hiểu cặn kẽ thông tin phần phát sinh kế toán:

- Tài liệu thiết lập chung: https://erponline.vn/vi/docs/13.0/c/huong-dan-nguoi-dung-odoo-cac-ung-dung-gioi-thieu-chung-6

- Tài liệu phần kế toán: https://erponline.vn/vi/docs/13.0/c/huong-dan-nguoi-dung-odoo-cac-ung-dung-ke-toan-tai-chinh-7

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm các clip hướng dẫn tương ứng tại: https://www.youtube.com/channel/UCOqIasQbpYcLdV09BrjBwqw


Để nhận được thông báo khi ai đó tạo hay sửa bút toán, bạn có thể đặt các hành động tự động để thiết lập quy tắc này. Bạn cần có quyền admin để thực hiện Hành động tự động. Bạn có thể làm theo cách sau:

Cài đặt tính năng "Quy tắc hành động tự động" và kích hoạt chế độ phát triển:

  1. Đến menu Ứng dụng, tắt bộ lọc và tìm kiếm module "Quy tắc hành động tự động" (ảnh đính kèm)
  2. Kích hoạt chế độ phát triển để có menu Hành động tự động (ảnh đính kèm)Đến Thiết lập > Kỹ thuật > Tự động hoá > Hành động tự động rồi tạo mới một bản ghi như sau với input cho các trường như sau:

  1. Đối tượng Tài liệu liên quan: Bút toán sổ nhật ký
  2. Điều kiện khởi chạy: Khi khởi tạo & cập nhật
  3. Thêm người theo dõi: có thể thêm người cụ thể hoặc thêm kênh (1 nhóm người)


Nếu cần hỗ trợ gì thêm bạn có thể mở các topic chi tiết từng vấn đề để chúng tôi hỗ trợ nhé!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.