Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không xem được mục Archives trong menu Messages

Mình mở mục Archives trong menu Messages thì bị báo lỗi.
Giúp mình với nhé.
Thanks!

Screenshot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear anh Ngân,

Em đã khắc phục đươcj lỗi không thể truy cập vào menu "Archives". Nguyên nhân là do anh có các Message liên quan đến Đơn hàng (Sales Order) có mã (id) là 501. Tuy nhiên, em tìm khắp hệ thống cũng không thấy Đơn hàng có ID 501 đâu cả (chắc đã bị xóa).

Thân ái!

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Uk. Thanks!

0
Best Answer

here

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

here

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Mình gửi thông tin đăng nhập lại vào mail rùi nhé.

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Anh ơi, thông tin đăng nhập không đúng anh à. Sai username hoặc password!

0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear anh Ngân,

Anh vui lòng gửi cho em thông tin tài khoản mà gặp thông báo lỗi như trên anh nhé.

P/S: Trong quá trình trả lời (phản hồi), bên cạnh tab URL Tham Khảo (cạnh tab Đính kèm) có tab Odoo của bạn. Anh có thể cung cấp thông tin đăng nhập tại đấy. Chỉ có ban quản trị của ERPOnline mới có thể thấy được những thông tin này.

Thân ái!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.