Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không xác nhận được phiếu lương trong OpenERP

Ảnh đại diện
trannhatlinh

Anh ơi. Sao lúc xác nhận phiếu lương, nó không cho xác nhận và hiện thị bảng thông báo như sau nghĩa là sao ạ?

Bad Account!

You cannot use this general account in this journal, check the tab 'Entry Controls' on the related journal.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Em tạo một sổ nhật ký lương, tài khoản ghi nợ và có mặc định là Phải trả cho công nhân viên, tài khoản này em đã tạo sẵn trong các tài khoản. Entry sequence là Sổ nhật ký lương (cái này cũng được tạo trong sequence)

Vậy em kiểm tra lại tài khoản Phải trả công nhân viên xem, em so sánh cấu hình của nó với bản demo xem đúng hay chưa?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
trannhatlinh
Best Answer

Em tạo một sổ nhật ký lương, tài khoản ghi nợ và có mặc định là Phải trả cho công nhân viên, tài khoản này em đã tạo sẵn trong các tài khoản. Entry sequence là Sổ nhật ký lương (cái này cũng được tạo trong sequence)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

@nhatlinh,

Em dùng sổ nhật ký nào cho việc tính luơng và cấu hình sổ nhật ký đó như thế nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.