Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không vào được hệ thống.

Mình mới cài V10, đã cài đặt các phân hệ cần thiết và import dữ liệu cũ. Tuy nhiên, hiện tại không vào được hệ thống, trình duyệt báo: "Hãy thư giãn với cốc cà phê, vì ứng dụng đang nạp".
Có thể là lỗi do khi mình import các trường tùy biến, trong quá trình import thì báo lỗi, nhưng khi xem lại thì thấy có 1 trường được import 2 lần (tên trường: x_ngan_education_job).
Nhờ các bạn vào xử lý hộ, nếu không được thì mình lại "xóa đi làm lại", tuy hơi mất công. Thông tin đăng nhập mình gửi theo form cuối bài.
:D :D :D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

No bị treo, đã reset lại.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.