Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không tự động tạo Delivery order khi Sale order đã confirm?

Ảnh đại diện
Dũng

Hi các chuyên gia,
Cho mình hỏi: hệ thống mình đang không tự động tạo Delivery order khi Sale order đã confirm. Trước thì có nhưng bây giờ thì không tự động tạo nữa mà mình phải vào kho hàng tạo phiếu giao hàng tương ứng với Sale order đấy.@@
Cám ơn các chuyên gia trước nhé…:D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.