Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không tự động tạo Delivery order khi Sale order đã confirm?

Ảnh đại diện
Dũng

Hi các chuyên gia,
Cho mình hỏi: hệ thống mình đang không tự động tạo Delivery order khi Sale order đã confirm. Trước thì có nhưng bây giờ thì không tự động tạo nữa mà mình phải vào kho hàng tạo phiếu giao hàng tương ứng với Sale order đấy.@@
Cám ơn các chuyên gia trước nhé…:D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ