Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không truy cập được vào menu sau khi thiết lập setting

Mình vào Thiết lập / Kho hàng/ Truy xuất nguồn gốc để cấu hình kho hàng.
Sau đó thì không truy cập được vào hệ thống nữa, Website thì vẫn vào được bình thường.
Nhờ các bạn xem hộ nhé.
Thanks!

2016-10-18

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Lê Ngọc Ngân viết:
Biết để lần sau còn tránh:D :p :p
Cái này không phải lỗi phía bác. Đó là lỗi phía Internet và phía bên ERPOnline.

Gần đây bác có backup/restore gì đó và trong quá trình này thì mạng Internet có vấn đề về kết nối dẫn đến việc kết nối giữa robot điều khiển với cụm cloud server ở New York bị trục trặc trong vài giây.
Robot phía ERPOnline chưa đủ thông minh để xử lý khi gặp sự cố này nên gây ra vấn đề nhỏ nhỏ cho bác. ERPOnline đang nghiên cứu giải pháp để cải tiến con robot này cho nó bớt… ngu ngu như thế :D
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Thanks! Được rùi bác. Bị lỗi gì thế ah???
Biết để lần sau còn tránh:D :p :p

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bác check lại (Ctrl+F5) xem được chưa. Nếu chưa được thì nhắn tin em mượn username và password tài khoản admin của bác để bên em check chi tiết hơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Heoooolp me!!!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.