Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không thiết lập huỷ hoá đơn được?

Ảnh đại diện
Tạ Thành Nam

Xin chào,tôi nhập sai giá một hoá đơn nên tiến hành huỷ hoá đơn này để nhập lại.
Tôi làm theo tài liệu hướng dẫn mục :quản lý hoá đơn > thiết lập cho phép huỷ bút toán.
Nhưng bản odoo 9 tôi đang dùng không tìm thấy mục: cho phép huỷ bút toán như tài liệu hướng dẫn.
Xin được hướng dẫn!

Capture

Capture

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer
Ta thành nam viết:

Xin chào,tôi nhập sai giá một hoá đơn nên tiến hành huỷ hoá đơn này để nhập lại.
Tôi làm theo tài liệu hướng dẫn mục :quản lý hoá đơn > thiết lập cho phép huỷ bút toán.
Nhưng bản odoo 9 tôi đang dùng không tìm thấy mục: cho phép huỷ bút toán như tài liệu hướng dẫn.
Xin được hướng dẫn!

Để huỷ 1 bút toán, trước tiên bạn phải kiểm tra trong phần ứng dụng đã cài đặt module "Huỷ bỏ bút toán" chưa? Nếu chưa thì cần cài nó lên.

Nếu cài đặt rồi thì bạn phải kích hoạt chế độ nhà phát triển (Vào Administrator -> giới thiệu -> Kích hoạt chế độ phát triển).(Hình 1)


Tiếp theo bạn vào phần ứng dụng cài đặt module "Huỷ bỏ bút toán".

Vào Kế toán -> Cấu hình -> Kế toán -> Sổ nhật ký -> Chọn sổ nhật ký liên quan đến hoá đơn của bạn (Ví dụ như sổ nhật ký hoá đơn nhà cung cấp -> chọn sang tab thiết lập nâng cao -> tích vào ô cho phép huỷ bút toán). (Hình 2)


Để sửa lại giá của 1 hoá đơn:

Bạn vào hoá đơn cần sửa -> kích sang tab thông tin khác -> Kích vào bút toán sổ nhật ký -> Chọn huỷ bút toán -> Trên form gia diện đó bạn kích chọn vào xem bút toán đã đối soát (Hình 3) -> Tìm đến hành động bỏ bút toán đã đối soát (Hình 4) -> Tích vào chưa đối soát.

Bây giờ bạn quay lại hoá đơn đó -> chọn Huỷ hoá đơn (Hình 5) -> Thiết lập về dự thảo. Như vậy bạn có thể sửa lại đơn giá của sản phẩm. (Các trường hợp hoá đơn khách hàng cũng tương tự)

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Tạ Thành Nam
Best Answer

Xin chào! Tôi đã làm theo hướng dẫn: kích hoạt chế độ phát triển, Tôi đã cài đặt gần hết các modum ,nhưng không tìm thấy modum cho phép hủy bút toán trong ứng dụng.
Xin được hướng dẫn.

Screenshot

Screenshot

SmartSelectImage

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Chào bạn,

Khi bạn tìm kiếm 1 module, thường nếu bằng Tiếng Việt sẽ có sự sai biệt về vị trí dấu câu. Ví dụ: Huỷ và Hủy. Vì vậy để chuẩn xác, bạn có thể tìm theo tên kỹ thuật hoặc bạn có thể tìm chữ "bút toán".

Tên kỹ thuật của module này là: "account_cancel". Bạn xem hình đính kèm.

Huy but toan

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.