Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không thể kết nối với Máy chủ SMTP

Mến chào Anh(chị) hỗ trợ

Anh (chị) vui lòng hướng dẫn giúp mình làm sao khắc phục lỗi "Không thể kết nối với Máy chủ SMTP".

Xin cảm ơn,

Screen Shot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Đào Tuấn Phong
Bài trả lời tốt nhất

Chào anh Thịnh,

Lỗi này là do sai thông tin đăng nhập, username hoặc password không đúng. Anh kiểm tra lại nhé.

Best regards,

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ