Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không thể kết nối với Máy chủ SMTP

Mến chào Anh(chị) hỗ trợ

Anh (chị) vui lòng hướng dẫn giúp mình làm sao khắc phục lỗi "Không thể kết nối với Máy chủ SMTP".

Xin cảm ơn,

Screen Shot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Đào Tuấn Phong
Best Answer

Chào anh Thịnh,

Lỗi này là do sai thông tin đăng nhập, username hoặc password không đúng. Anh kiểm tra lại nhé.

Best regards,

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.