Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không tạo được tài khoàn quản trị trong kế toán?

Ảnh đại diện
DuyCon

minh muốn tạo tài khoản quản trị nhưng hiện lên thông báo như ảnh đính kèm, ai giusop mình với.

Untitled1

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
DuyCon
Best Answer

Mình làm như bình thưởng thôi. Khi kích vào tài khoản kế toán quản trị thì lỗi đó hiện lên không biết làm sao.

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Cos nhiều chỗ để truy cập đến tài khoản quản trị. Bạn vào ở chỗ nào?

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Rồi bạn nhắn tin cho mình thông tin đăng nhập hệ thống của bạn để mình kiểm tra xem sao

0
Best Answer

Mình vừa tạo thử thấy vẫn bình thường. Bạn có thể mô tả cụ thể hơn các bước mà bạn thực hiện để ra được cái lỗi trên không?

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Anh ơi em coz nên export customer data và products data ra rồi import vào một hệ thống erp online mới không? Em nghĩ có thể em không may kích vào gì đó trong khi tìm hiểu về hệ thônga mà điều này có thể dãn đến nhiều phiền toái nếu hệ thống ghi dữ liệu thực tế

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.