Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không tạo được menu cho website

Ảnh đại diện
Thomas

Nhưng tin buồn là mình vẫn không thêm được menu cho website. Mình tạo bên ngoài giao diện website.
Đây là log:

openerp.http: Exception during JSON request handling.
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\http.py", line 537, in _handle_exception
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\http.py", line 574, in dispatch
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\http.py", line 310, in _call_function
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\service\model.py", line 113, in wrapper
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\http.py", line 307, in checked_call
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\http.py", line 803, in __call__
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\http.py", line 403, in response_wrap
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 944, in call_kw
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 936, in _call_kw
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\api.py", line 241, in wrapper
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\openerp\addons\website\models\website.py", line 676, in save
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\api.py", line 241, in wrapper
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\api.py", line 363, in old_api
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\models.py", line 3774, in write
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\api.py", line 239, in wrapper
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\api.py", line 546, in new_api
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\models.py", line 3843, in _write
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\sql_db.py", line 158, in wrapper
 File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\sql_db.py", line 234, in execute
DataError: invalid input syntax for integer: "new-1"
LINE 1: SELECT id FROM website_menu WHERE id IN ('new-1') AND (paren…
                         ^


Bác David đã từng gặp lỗi này chưa ạ. Trông cái câu query kia lạ thật. Đáng nhẽ nó chỉ lấy cái id là số "1" thôi. Đằng này nó lại lấy cả cái title vào đó :(.
3 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

bạn tạo ở bên trong hay bên ngoài site?

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Mình tạo bên ngoài site. Tạo được cái menu đấy. Sắp xếp đc nó. Nhưng khi ấn Save thì không chạy gì cả. Xem log thì báo như vậy.

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Bạn thử tạo bên trong xem có bị lỗi không?

6 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Như vậy có thể do lỗi Javascript ở phần ngoài site. Lỗi gì thì chắc phải cho vào IDE debug thì mới bắt được bệnh.

3 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Ựa. Chắc do db mình bị sao đó. Chứ đây là chức năng cơ bản thôi.

Vào IDE thì cũng có bug đc JS đâu bác :|

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

@Thomas,

Bạn thử update bộ code mới nhất hoặc tạo db khác xem còn lỗi này không?

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Ai bẩu là không được?
https://www.youtube.com/watch?v=_uzSw_fb7NQ

Hoặc chỉ Chrome: https://www.youtube.com/watch?v=htZAU7FM7GI

Search thêm với từ khóa Chrome Javascript Debugger

0
Ảnh đại diện
Thomas
Best Answer

Chào bác,

Mình tạo bên trong thì được :|.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn thử tạo menu ở bên trong (thay vì bên ngoài site) rồi cho mình biết kết quả thế nào.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.